در این واحد با بهر ه گیری از متخصصان و کارشناسان فنی و با تکیه بر دانش روز و برنامه ریزی صحیح در زمینه ی نصب، راه اندازی و تعمیرات و با استفاده از مجهزترین دستگا هها و ارایه خدمات فنی از ارکان اصلی کارخانه در حفظ و اطمینان از کارکرد مناسب دستگاهها همواره در امر پشتیبانی و تعمیرات یاری می رسانند.

 

واحد پشتیبانی

این واحد وظیفه مدیریت، ایجاد هماهنگی واحدها و برآورد و پیش بینی مشکلات و موانع و رفع آ نها را به عهده دارد.
واحد های مربوط به این معاونت عبارتند از:
● فروش
● مالی و حسابداری
● اداری و منابع انسانی
● بازاریابی
● تأمین و تدارکات
● انفورماتیک

 

واحد مالی و حسابداری

این واحد در شرکت کفش البرز حسابداری مرکزی و حسابداری فروش از قبیل محاسبات، حسابرسی مالیات، حسابرسی فروش، حقوق و دستمزد، خزانه داری و … را بر عهده دارد.

واحد اداری و منابع انسانی

در این واحد سیاست و هدف اصلی منابع انسانی جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد و آموزش و بهبود رفاه و عملکرد کارکنان، ایجاد انگیزه، حفظ و بالا بردن توانمندی های آنان می باشد. همچنین بوجود آوردن محیط کاری سالم، منصفانه با حفظ و رعایت اصول ایمنی در بهداشت را اصول کار خود قرار داده است.