مد لسازی بعد از گرفتن طرح با تمام مشخصات و آیتم ها و الزامات )از قبیل طرح، قالب و زیره و …( شروع به مدلسازی و لاسکوپی و تهیه ی شابلونهای کفش به صورت صحیح کرده و با رعایت آرگونومی محصول را ارتقا می بخشد. سپس طرح اولیه توسط پستایی ساز دوخته شده و اکنون این نمونه ی اولیه آماده است. اولین مرحله از مسیر چرخه ی تولید را یکی پس از دیگری طی نماید تا بتواند به صورت مناسب و زیبا پای شما یا همان قلب دوم شما را محافظت نماید.