با توجه به اهمیت بسیار زیاد کفش در سلامتی پای مصرف کننده گان و آسیب های ناشی از پوشیدن کفشهای نامناسب، شرکت کفش البرز به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانه جات تولید کفش در ایران و دارنده مجهزترین ماشینآلات و تکنولوژی روز ساخت کشورهای آلمان و ایتالیا در نظر دارد با همکاری متخصصین ارتوپدی و کلنیکهای ذیربط، روند تولید کفش های طبی و متناسب با ارگونومی پا را تکمیل نموده و محصولات خود را ضمن برخورداری از مدلهای روز، با حداکثر کیفیت و بالاترین استانداردها به بازار مصرف ارائه نماید. در همین راستا متنوع نمودن محصولات برای فصول مختلف سال و همچنین تولید کفش برای تمام اقشار جامعه با سنین و سائق متفاوت و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه مدنظر می باشد. به منظوراستفاده ازجدیدترین فناوریهای روز دنیا در بخش تولید، شرکت کفش البرزدرنظردارد همکاری خود را باشرکت های صاحب نام و معتبر بین المللی افزایش داده و زیرساخت مناسبی جهت توسعه امور بازرگانی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم نماید.
تقویت واحد بازاریابی و افزایش هر چه بیشتر همکاری با متخصصین حوزه صنعت کفش جهت ارتقاء کمی و کیفی محصولات و جلب رضایت مشتریان در چشم انداز آینده شرکت ازجایگاه ویژ های برخوردار است تا از این طریق فعالیتهای شرکت گسترش یافته و زمینه اشتغال افرادواجد شرایط بیشتری فراهم گردد.